Περιγραφή

Ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου αποτελεί πολυπαραγοντική και η ποικιλόμορφη νόσο με βάση το στάδιο, την αιτία και τη θέση της πρωτοπαθούς εστίας. Σε αυτό το βιβλίο περιγράφονται οι θεραπείες και συγκεκριμένα η χειρουργική, η ακτινοβολία, η χημειοθεραπεία και οι στοχευμένοι παράγοντες όπως και οι συνδυασμοί τους. Το παρόν αποτελεί μία προσπάθεια να συμπεριληφθούν σε ένα μόνο σύγγραμμα όλες οι εγκεκριμένες θεραπείες ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη μία σφαιρική εικόνα αναφορικά με το καρκίνο αυτό.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά