Περιγραφή

Η έννοια του ηθικού διλήμματος συναντάται όταν υπάρχουν δύο θεωρίες ή πράξεις οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν εξίσου ηθικές και έρχονται σε σύγκρουση τόσο λογικά όσο και συναισθηματικά. Παρουσιάζονται δηλαδή ηθικές επιπλοκές. Το ηθικό δίλημμα θα λέγαμε ότι αποτελεί έναν τόπο αφόρητης πίεσης. Στην ουσία για να έχει υπόσταση ένα ηθικό δίλημμα, πρέπει αυτός που το έχει να έχει πλήρη συνείδηση, να έχει ήδη δηλαδή λύσει το δίλημμα και να έχει δώσει μια απάντηση.

Σχόλια