Περιγραφή

Ο οδηγός εφαρμογής της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που εργάζονται σε μία ή και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο το πλαίσιο εφαρμογής του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και αποτελεί ένα χρηστικό βοήθημα για τον προγραμματισμό του διδακτικού τους έργου, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή του μαθήματός τους. Καλύπτει τόσο τη βασική θεωρία, όπως διατυπώθηκε στα σχετικά προγράμματα σπουδών, όσο και πρακτικά ζητήματα του φάσματος εφαρμογής της σχολικής φυσικής αγωγής.

Σχόλια