Περιγραφή

Το βιβλίο γράφτηκε με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες του θετικού προσανατολισμού και του προσανατολισμού υγείας ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα χημικά φαινόμενα και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις εξετάσεις
Περιέχει:
Συνοπτική θεωρία
Ερωτήσεις θεωρίας
Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
Ασκήσεις και προβλήματα για επίλυση
Κριτήρια αξιολόγησης
Θέματα εξετάσεων

Σχόλια