Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει την ιστορία και τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ίδρυσης και της λειτουργίας του βορειοευρωπαϊκού εμπορικού συνδέσμου της Χανσεατικής Ένωσης κατά την περίοδο του Μεσαίωνα.
Αποτελεί μια έρευνα που βασίζεται σε αρχεία και χρονικά της εποχής, η οποία εκτός από την ιστορία της Χανσεατικής Ένωσης αποκαλύπτει σημαντικές πληροφορίες για την πολιτική οικονομία, τη ναυπηγική, την πολεοδομία, την αρχιτεκτονική, τις τέχνες και τον υλικο-πνευματικό πολιτισμό της.

Σχόλια