Περιγραφή

Τα διδακτικά σενάρια του βιβλίου αυτού, αποτελούν συγγραφή και εφαρμογή διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος της Γλώσσας τα οποία έχουν αξιοποιηθεί και εφαρμοστεί μέσα στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούν διδακτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου, ως μία εναλλακτική πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αξιοποιώντας διδακτικά τις νέες τεχνολογίες.

Σχόλια