Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο φιλοδοξεί να γίνει ένας απλός οδηγός εξερεύνησης του κόσμου του STEM μέσω της Τέχνης (STEAM) χρησιμοποιώντας διασκεδαστικές και προσαρμόσιμες πρακτικές, ελκυστικές προτάσεις που ενθαρρύνουν τις μαθήτριες στην κατάκτηση νέας γνώσης και την ανακάλυψη της δημιουργικότητάς τους.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη:
Στο πρώτο μέρος υπάρχει μια ανάλυση των βασικών αρχών του STEAM, δίνοντας μια επισκόπηση των στοιχείων που βοηθούν στη διαδικασία της βιωματικής μάθησης στο σχολείο.
Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν τα παραδείγματα πέντε υλοποιημένων έργων STEAM για διαφορετικές τάξεις του Δημοτικού. Σε όλες τις περιπτώσεις τα έργα καταλήγουν στο ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης.

Σχόλια