Περιγραφή

Υπάρχουν όρια; Και ποιος τα ορίζει; Όρια ζωής και θανάτου, χρόνου, απείρου, επέκεινα;

Πόσο μεγάλο είναι το ταξίδι και ποιοι το ολοκληρώνουν.
Πού είναι η αρχή και ποιο το τέλος.

Υπάρχει ελευθερία και γνώση;
Και πόση τόλμη χρειάζεται τελικά για το…πέρασμα.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά