Περιγραφή

Στη ζωή καθένας, μόνος προχωράει.
Στα προβλήματά του, κανείς δε χωράει.
Αυτός έχει μόνο, όλη την ευθύνη.
Δεν αφήνει άλλον, να τον κατευθύνει.

"Αρτία Γνώσις, Δικαία Κρίσις"

Σχόλια


Δείτε κι αυτά