Περιγραφή

Ο καιρός να γυρίσει, το σύννεφο να ιππεύσω και θα σου στείλω βροχή τις λέξεις. «Μια σταλιά αλήθεια» μέχρι να γυρίσει ο καιρός, γιατί ολόκληρη η αλήθεια όταν ανέβει ψηλά προκαλεί τους κεραυνούς να τη χτυπήσουν.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά