Περιγραφή

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού δεν είναι η πληρότητα, αλλά η απόδοση με αδρές και αφαιρετικές γραμμές της δυναμικής που διαπερνά την ιστορία της Μεσογείου με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά εκείνα που είναι περισσότερο ξεχωριστά και λιγότερο γνωστά. Συγκεκριμένα, περιγράφει με απλό και κατανοητό τρόπο σημαντικές πτυχές της σύγχρονης ιστορίας της Μεσογείου, όπως την άνοδο του εθνικισμού και τη συγκρότηση των εθνών-κρατών στο μεσογειακό νότο, την αποικιοκρατία και τις συνέπειές της στο μουσουλμανικό κόσμο της Μεσογείου, την αφύπνιση των Αράβων στο μεσοπόλεμο, την επίδραση του Ψυχρού Πολέμου στις τοπικές και περιφερειακές ισορροπίες, τον ηγεμονισμό των ΗΠΑ μετά το τέλος του, τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στις αρχές του 21ου αιώνα.

Σχόλια