Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις νεότερες απόψεις για τη μαθηματική εκπαίδευση και προάγει τη διδασκαλία των μαθηματικών μέσω της επίλυσης αυθεντικών προβληματικών καταστάσεων της καθημερινής ζωής. Επικεντρώνεται στα «ανοιχτά προβλήματα» και ιδιαίτερα στα «προβλήματα σε πλαίσιο» που παρουσιάζουν αυθεντικές - ρεαλιστικές προβληματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής των μαθητών. Παρουσιάζεται ερευνητικά η μέχρι τώρα αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και αναδεικνύεται η παιδαγωγική αξία της διδασκαλίας με ανοιχτά προβλήματα και η βελτίωση που δημιουργεί στις στάσεις και πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τα Μαθηματικά.

Σχόλια