Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο, ο Wallis Budge παραθέτει περιληπτικά το περιεχόμενο των αρχαίων αιγυπτιακών κειμένων που είχαν βρεθεί ώς το 1914.
-Παράρτημα: Επιλογές από το Osiris and the egyptian resurrection του Wallis Budge.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά