Περιγραφή

Το βιβλίο γράφτηκε ως συνέχεια του 1ου τεύχους, με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες του θετικού προσανατολισμού και του προσανατολισμού υγείας, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα χημικά φαινόμενα και να αντιμετωπίσουν επιτυχώς της εξετάσεις.
Περιέχει:
Συνοπτική θεωρία
Ερωτήσεις θεωρίας Α και Β τύπου
Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
Ασκήσεις και προβλήματα για επίλυση
Κριτήρια αξιολόγησης
Θέματα εξετάσεων
Απαντήσεις

Σχόλια