Περιγραφή

Στόχος του βοηθήματος είναι να δράσει συμπληρωματικά με το σχολικό βιβλίο και να οργανώσει τη μελέτη των μαθητών. Περιέχει τα σημαντικότερα σημεία για την κατανόηση των αλγοριθμικών δομών, σημαντικές υποδείξεις σε βασικές έννοιες, λυμένα παραδείγματα με προσέγγιση ανάλυσης δεδομένων και ζητουμένων, άλυτες ασκήσεις, τεστ-κριτήρια αξιολόγησης, ερωτήσεις θεωρίας ώστε ο μαθητής, μέσω μιας κλιμακούμενης δυσκολίας, να αναπτύξει μια αλγοριθμική και εν γένει μια υπολογιστική σκέψη για να μπορεί να επιλύει προβλήματα και έτσι να προετοιμαστεί καλύτερα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σχόλια