Περιγραφή

Ο νομός της Φλώρινας αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόσφατη δημιουργία του ΑΗΣ Μελίτης έφερε το πρόβλημα των αρνητικών επιπτώσεων πιο κοντά στους πολίτες. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του με απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Το δείγμα αποτέλεσαν 118 μαθητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό πως η λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης δημιουργεί μια προβληματική κατάσταση στην περιοχή της Φλώρινας, ωστόσο η περιβαλλοντική γνώση τους δείχνει να είναι επιφανειακή.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά