Περιγραφή

Στην Προσχολική Εκπαίδευση ηγούνται παραδοσιακά γυναίκες Προϊσταμένες-Διευθύντριες. Στο επίπεδο αυτό της εκπαίδευσης η ηγεσία ως γυναικείο φαινόμενο, έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά που την καθιστούν ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα. Η διεύρυνση του ρόλου της γυναικείας ηγεσίας ως παράγοντα αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση αποσκοπεί να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα άσκησης της γυναικείας ηγεσίας, να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της, τα στοιχεία που παρεμποδίζουν την ανέλιξη των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του μοντέλου ηγεσίας των γυναικών ηγετών.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά
Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα