Περιγραφή

Τα ναυπηγεία που… δεν κατασκεύαζαν πλοία.
Το δοκίμιο αυτό καταλήγει στο γενικό συμπέρασμα ότι, υπό τη σημερινή διεθνή συγκυρία όπου μόνο το 2% των νέων ναυπηγήσεων γίνεται στην Ευρώπη και έξι στα δέκα ναυπηγεία έχουν κλείσει διεθνώς και την ιδιαίτερα κακή λειτουργία των ναυπηγείων στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναλειτουργίας μεγάλων ναυπηγείων στην Ελλάδα.
Το συμπέρασμα αναφέρεται καταρχήν σε ναυπηγήσεις νέων εμπορικών πλοίων ελάχιστες από τις οποίες, και πάντοτε με μεγάλη ζημιά, έχουν γίνει στην Ελλάδα, με την εξαίρεση των Ε.Ν. προ του 1985.
Περαιτέρω και σχετικά με την κατασκευή πολεμικών πλοίων το Π.Ν. ζημιώθηκε εν γένει οικονομικά ή/και, ακόμα χειρότερα, επιχειρησιακά από την ανάθεση της κατασκευής τους στα μεγάλα Ελληνικά ναυπηγεία δια μέσου των δεκαετιών.Τέλος, σχετικά με τη λειτουργία τους για επισκευές και συντηρήσεις πλοίων τα μεν πρώην Ε.Ν. ουδεμία από τις απαραίτητες πλωτές δεξαμενές διαθέτουν, τα δε Ν.Ε. διαθέτουν τρεις που είναι από χρόνια μη χρησιμοποιήσιμες.
Συνεπώς, κανείς ιδιώτης δεν πρόκειται να διαθέσει ίδια κεφάλαια για μια εκ των προτέρων χαμένη επιχειρηματική υπόθεση, πρόσθετη οριακή συνθήκη της οποίας είναι η απαίτηση κάλυψης του χρέους των!

Σχόλια