Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας 2013 Βασικός & Εφαρμοστικός - Καν (ΕΟΚ) 2913/92 και 3454/93
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Bookstars-Γιωγγαράς
Τιμή Web : € 35,00   (-10%)   € 31,50
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Ο Kοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας συγκεντρώνει τους κανόνες, τα καθεστώτα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και τρίτων χωρών. Ο κώδικας καθορίζει σε ένα ενιαίο κείμενο το πεδίο εφαρμογής, τους ορισμούς, τις βασικές διατάξεις και το περιεχόμενο του κοινοτικού τελωνειακού δικαίου.