Βιβλία που μόλις "έφθασαν"
Κρυμμένες αλήθειες
Βενιέρης Μανόλης...
Το ταξίδι
Κοτσώνης Διονύσης...
Καπνισμένο κόκκινο
Σταυρόπουλος...
Η αποφασιστική τέχνη
Cartier - Br...
Ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του
Παπαϊωάννου Αχιλλέας...