Νέες εκδόσεις μας
Αρωμα με Χρώμα
Πλασταράς Κώστας...
Οι "Εισφορές στη Φιλοσοφία" του Heidegger
Τζαβάρας Γιάννης...
Ποιήματα Δ..
Παρέλης Στρατής...
Εκτελωνιστών Πακέτο (Μεγάλο) Υλη Πτυχίου
Γιωγγαράς Γιώργος...
Διαμεταφορά Ναυτιλιακών Γραμμών
Γιωγγαράς Αλέξανδρος...
 
Βιβλία που μόλις "έφθασαν"