Συγγραφέας Ραπαντζίκος Κωνσταντίνος

Βιβλία του Συγγραφέα

Η διατριβή αφορά στην μελέτη και εφαρμογή μοντέλων οπτικής προσοχής σε στατικές εικόνες και ακολουθίες. Καταγράφει τους ερευνητικούς στόχους και τις συνεισφορές στον χώρο. Κίνητρο αποτέλεσε η βιολογική σημασία του μηχανισμού οπτικής προσοχής και ο...
Συγγραφέας: Ραπαντζίκος Κωνσταντίνος