Συγγραφέας Πέλλας Νικόλαος

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Πέλλας Νικόλαος είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Σύρο. Είναι κάτοχος βασικού πτυχίου σπουδών της Θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της Πρακτικής Θεολογίας με εξειδίκευση στην Παιδαγωγική. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την χρήση εναλλακτικών ψηφιακών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση, με έμφαση στην αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών θεωριών και μοντέλων μάθησης σε τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους για την επίτευξη συνεργατικών δραστηριοτήτων και ενίσχυσης της μαθησιακής εμπλοκής. Η εργασιακή εμπειρία του έγκειται στην γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση και εποπτεία οικονομικών-διοικητικών μελετών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των εικονικών κόσμων στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και εκτείνεται μέχρι σήμερα στην δημοσίευση 30 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και διεθνή (ή πανελλήνια) συνέδρια.

Βιβλία του Συγγραφέα

Η διευρυμένη χρήση των Η/Υ και του Διαδικτύου στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε συνάρτηση με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, που δίνουν έμφαση στην διερευνητική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, έχουν πλέον επι...
Συγγραφέας: Πέλλας Νικόλαος