Συγγραφέας Λιακάτου Στράτου

Βιβλία του Συγγραφέα

Απέφυγα να αναλύσω έννοιες που δεν ανήκουν πια στη φιλοσοφική ευθύνη, αλλά στη θετική επιστήμη. Ας πούμε, η αισθησιαρχία και η νοησιαρχία ανήκουν ήδη στη νευροεπιστήμη. Για κάποιες έννοιες _ όπως ας πούμε για τον υπαρξισμό _ δεν θα βρείτε...
Συγγραφέας: Λιακάτου Στράτου
Συγγραφέας: Λιακάτου Στράτου
Συγγραφέας: Λιακάτου Στράτου
Συγγραφέας: Λιακάτου Στράτου
Συγγραφέας: Λιακάτου Στράτου
Συγγραφέας: Λιακάτου Στράτου
Συγγραφέας: Λιακάτου Στράτου
Η «Φιλοσοφία με λόγια απλά» σου κάνει συνειδητό ότι είσαι πλασμένος για κάτι σημαντικό και συμπαντικό. Οδηγείσαι σε ψυχική ανάταση, αισθάνεσαι να σου ανήκουν κορυφές. Μέσα από το έργο αναβλύζει ο στόχος και ο στοχασμός του δημιουργού, που είναι α...
Συγγραφέας: Λιακάτου Στράτου