Κατηγορίες Εκδόσεις

Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες

Τελωνειακά-Εκτελωνιστικά

 
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 45,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 30,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 35,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Ο Kοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας συγκεντρώνει τους κανόνες, τα καθεστώτα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και τρίτων χωρών. Ο κώδικας καθορίζει σε ένα ενιαίο κείμενο το πεδίο εφαρμογής, τους ορισμούς, τις βασικές διατάξεις και το περιεχόμενο του κοινοτικού τελωνειακού δικαίου.
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 300,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Ένα πακέτο βιβλίων ιδανικό για τις εξετάσεις πτυχίου εκτελωνιστών. Περιλαμβάνει όλη τη νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα καθώς και πρακτικά βιβλία που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις εκτελωνιστικές διαδικασίες. Περιλαμβάνει τα βιβλία: - Νόμος 718/77 περί Εκτελωνιστών (Αρχικός και μεταγλωτισμένος) - Εισαγωγή Στην Τελωνειακή Νομοθεσία ΕΕ (1) (Τελωνειακά καθεστώτα) - Εκτελωνιστικά, Δασμολογικά,Τελωνειακά,Διαδικαστικά, Φορολογικά (Σημειώσεις υπο τύπου ερωτήσεων για τις εξετάσεις πτυχίου) - Εφαρμογές στις Διαδικασίες Τελωνείου -ICISnet στο Δασμολόγιο-Taric - Θέματα Διαγωνισμού Εκτελωνιστών Περιφέρειας Πειραιά της 21/9/2013. Λύσεις-Σχόλια -Οργάνωση Θέσεων Τελωνείου (Αρμοδιότητες και καθήκοντα των Υπαλλήλων στα Τελωνεία) - Θέματα δασμολογικής νομοθεσίας και ΦΠΑ (Ειδικός προορισμός, δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες, δασμολογικές ποσοστόσεις) & Τροποποιήσεις ετών 2007-2011 - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας. Σε ισχύ από 1η Μαΐου 2016 - Νομοθετική δέσμη ΕΚΤ (...
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 18,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Το Δελτίο ΑΤΑ αποτελεί μια καινοτομία στην μεταφορά αντικειμένων που έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: -τον μικρό όγκο και την μεγάλη αξία των -την πολλαπλή και εύκολη τελωνειακή διέλευσή των και -την δυνατότητα των να μεταφέρονται με οιανδήποτε μεταφορικό μέσο για εμπορεύματα ή να είναι συνοδευόμενα από τον ενδιαφερόμενο. Γρήγορα τα Επιμελητήρια υιοθέτησαν αυτή την ιδέα και χρησιμοποιείτε ευρύτερα για εκθέσεις, πωλήσεις χέρι με χέρι, χρησιμοποίηση επιστημονικών οργάνων σε διάφορες αποστολές κλπ. Η χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες δεν χρησιμοποιεί αρκετά αυτή τη μεταφορική / τελωνειακή διευκόλυνση. Στα πλαίσια του στόχου να αναπτυχθεί αυτός ο θεσμός δίδουμε στην δημοσιότητα την μελέτη αυτή.
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 100,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Περιλαμβάνει τα βιβλία: -Νόμος 718/77 Περί Εκτελωνιστών, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (Νόμοι, ερμηνευτικοί εγκύκλιοι, αδειοδότηση εκτελωνιστικών εργασιών) -Εισαγωγή στην Τελωνειακή Νομοθεσία ΕΕ (1) (Τελωνειακά Καθεστώτα, υπολογισμός δασμών, περιορισμοί, κλπ) -Εκτελωνιστικά, Δασμολογικά, Τελωνειακά, Διαδικαστικά, Φορολογικά (Σημειώσεις υπό τύπου ερωτήσεων ) -Εφαρμογές σε Τελωνείο, σε Δασμολόγιο (Νέο) -Θέματα Διαγωνισμών έτους 2013-14. Απαντήσεις και σχόλια
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 45,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Βρείτε την ύλη που επιλέχτηκε για τις εξετάσεις πτυχίου εκτελωνιστών του 2008
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 12,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Τιμή: € 75,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Περιέχονται τα βιβλία - Απόφαση Υπ.Οικ. για διενέργεια Διαγωνισμού - Εφαρμογές σε Τελωνείο, σε Δασμολόγιο (Νέο. Για εξετάσεις αδείας ασκήσεως) - Οδηγίες συμπλήρωσης Διασάφησης μέσω Internet (Νέο. Για εξετάσεις αδείας) - Κανονισμός αρμοδιοτήτων...Τελωνειακών Υπαλλήλων κλπ.
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 55,80  
Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 50,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας :
Γιωγγαράς Γιώργος
Τιμή: € 80,00  
Άμεσα διαθέσιμο
Ερευνήστε το ευρετήριο, παρακολουθείστε τον βοηθό και τον εκτελωνιστή - διασαφιστή από το έτος 1909 μέχρι την ουρανοκατέβατη εφαρμογή του στο Ενιαίο Διοικητικό Έντυπο (ΕΔΕ- Διασάφηση). Ο εκτελωνιστής πλην λίγα χρόνια άρχισε να γράφεται σαν διασαφιστής στη διασάφηση. Ποιος ξέρει τι υπόγειες δυνάμεις επηρέασαν να πάρει τέτοια απόφαση η Διοίκηση. Σήμερα μεθοδεύεται ο αποκλεισμός του τίτλου «Εκτελωνιστής» ευρύτερα, ακόμα και στις νομοθετικές ρυθμίσεις, θέλουν να υπερισχύουν οι φραστικές περιγραφές, τελωνειακός εκπρόσωπος, εξουσιοδοτημένος αποθηκευτής, εξουσιοδοτημένος αποστολέα ή παραλήπτης. Ακόμα μία εγκατάλειψη της «μητέρας» ελληνική γλώσσας και εξαναγκασμός για προσαρμογή μας στις περιγραφικές λατινογενείς γλώσσες. Μελετείστε τα περιεχόμενα, έχουν όλων των ειδών τις πληροφορίες, ίσως και το όνομά σας. Θα συγκινηθείτε από τη μάχη όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών, στο πρώτο λίκνο γέννησης του εκτελωνιστικόύ θεσμού, το λιμάνι του Πειραιά. Η θεματική ανεύρεση στη ροή των 100 χρόνω...