Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Ταξίδι στ' ονειρόφως / Το εγχειρίδιον του φωτός
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 13,00
Κατηγορία : Ποίηση
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Πάς άνθρωπος υποχρεούται να καταβάλη
το αντίτιμον της χθονίας σκιάς του
καλύπτοντάς την με φώς