Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Λατινικά Β' & Γ' Λυκείου Γραμματική-Συντακτικό
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 16,00
Κατηγορία : Β' Λυκείου
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το βιβλίο περιλαμβάνει:
1. Όλη τη γραμματική αναλυτικά σε πίνακες.
2. Όλο το συντακτικό με ανάλυση φαινομένων όπως: προσδιορισμός σκοπού, απαγόρευση, γερουνδιακή έλξη, παθητική περιφραστική συζυγία, ανάλυση μετοχών, πλάγιος λόγος, εξαρτημένοι και λανθάνοντες υποθετικοί λόγοι, ανάλυση επιθετικού προσδιορισμού και παράθεσης σε δευτερεύουσα πρόταση.