Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Διαπραγμάτευση και Επικοινωνία
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 17,00
Κατηγορία : Κοινωνιολογία
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Ζώντας σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν μας χαρίζεται, η γνώση των στοιχείων της διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας είναι ζωτικότερη από ποτέ.
Όταν στην γνώση αυτή προστεθεί και "ανάγνωση" των κρυφών μηνυμάτων της μη λεκτικής επικοινωνίας, τότε όπως θα δούμε και στο βιβλίο αυτό τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά.