Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Προσδιορισμός και Διαχείριση των Δημόσιων Συμβάσεων
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 18,00
Κατηγορία : Δοκίμιο
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Οι ρυθμιστικές διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων αποσκοπούν στην καθιέρωση συγκεκριμένων αποδοτικών προτύπων που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση προμηθευτικών συμβάσεων μεταξύ φορέων του δημοσίου και εταιρειών από κάθε χώρα της Ένωσης. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση και επεξήγηση των συγκεκριμένων διαδικασιών.