Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Στατιστικά Υποδείγματα - Με τη Χρησιμοποίηση Παραδειγμάτων μέσω του Στατιστικού Προγράμματος SPSS (Περιλαμβάνει CD)
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 22,00
Κατηγορία : Επιστήμες Θετικές
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το έργο απευθύνεται στους ερευνητές των φυσικών, των πολιτικών, των οικονομικών και των κοινωνικών επιστημών, των επιστημών υγείας, της παιδαγωγικής επιστήμης και της επιστήμης φυσικής αγωγής, καθώς επίσης και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων σχεδόν των επιμέρους επιστημονικών κλάδων.