Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Απόψεις των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέματα περί των Χαρισματικών Παιδιών
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 11,00
Κατηγορία : Εκπαίδευση
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η διεκπεραίωση της ερευνητικής αυτής εργασίας υπαγορεύτηκε από το όραμα της διαμόρφωσης ενός εκπαιδευτικού μοντέλου το οποίο μακροπρόθεσμα να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των επιμέρους μαθητικών ομάδων του ελληνικού σχολείου, μεταξύ αυτών και της ομάδας των χαρισματικών παιδιών.