Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Greek Vehicle & Machine Manufacturers 1800 to Present: A Pictorial History
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 29,00
Κατηγορία : Ιστορία Ελληνική
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Few or no records of important elements of Greece’s industrial past exist today, with the increased risk of total “disappearance” of relevant historic memories. In an effort to cover the most characteristic sectors of vehicle and “mechanical products” manufacturing in the country since 1800, an archive collected over a period of over three decades, is utilized in this work. It is presented in a concise manner, with the aim to provide an informative, easy reference material.