Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Ο Θεσμικός Ρόλος του Λιμενικού Σώματος
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 18,00
Κατηγορία : Δοκίμιο
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το βιβλίο αναλύει το θεσμικό ρόλο που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.) και ειδικότερα, την αποστολή και οργάνωσή του, το αντικείμενο και το εύρος των αρμοδιοτήτων που καλείται να πραγματώσει, η άσκηση αυτών και τα όρια δράσης του ως φορέα αστυνομικής εξουσίας, σε συνδυασμό με τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξη της αποστολής του.