Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Περιπτωσιολογία Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα – Προβληματισμοί, Προτάσεις
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 18,00
Κατηγορία : Δοκίμιο
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Συνιστά πραγματικότητα διαρκή η ανάγκη προώθησης αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Αλλαγές που απαιτούνται τόσο στο οργανωτικό σχήμα, στις μεθόδους λειτουργίας αλλά και στη νοοτροπία που διέπει τη δράση της. Ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια η ανάγκη των αλλαγών επισημαίνεται διαρκώς.