Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Ο Ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στη Διαμόρφωση Υψηλής Στρατηγικής στην Τουρκία έως Το 2007
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 13,00
Κατηγορία : Δοκίμιο
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Αντικείμενο του βιβλίου είναι η περιγραφή και ανάλυση του σύγχρονου πολιτικού βίου στην Τουρκία που προέκυψε από το 1983 και εντεύθεν βάσει του Συντάγματος του 1982 έως το 2007. Κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική ζωή της Τουρκίας διαδραμάτιζε ο στρατός που έχει καθορίσει και το πλαίσιο λειτουργίας όλων των μορφών λειτουργίας της κύρια μέσω του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.