Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Ο Θεσμός των Περιφερειακών Διοικήσεων στην Ελλάδα την Περίοδο 1986-2009
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 10,00
Κατηγορία : Δοκίμιο
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Ο θεσμός της Περιφέρειας, παρόλο που είναι ένας θεσμός που στη Δυτική Ευρώπη λειτουργεί εποικοδομητικά στα πλαίσια ενός αποκεντρωμένου συστήματος διοίκησης, φέρει τα βασικότερα από τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, παρόλο που πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός της πολιτικής –διοικητικής μεταρρύθμισης έστω και δειλής, ενίοτε ευκαιριακής και κατά περίπτωση λειτουργούσας υπό ιδιαίτερες πολιτικές σκοπιμότητες.