Άμεσα διαθέσιμο

   
Bookmark and Share
Δημοτική Αστυνόμευση Ιστορική Εξέλιξη Διοικητική-Νομική Προσέγγιση Στρατηγική
Εκδόσεις : Bookstars-Free Publishing
Τιμή :       € 26,00
Κατηγορία : Δοκίμιο
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Σκοπός του παρόντος είναι η παρουσίαση του θεσμών που εμπλέκονται στην Τοπική Αστυνόμευση ιστορικά, νομοθετικά και νομολογιακά, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των συναρμόδιων υπηρεσιών με στρατηγικό σχέδιο, με στόχο να γίνει ορθότερη και αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε τοπικό επίπεδο.