Πέρα από την Ύλη
Αποστολίδης Συμεών
Bookstars Εκδόσεις - Free Publishing


«Ο Πρόλογος της Ζωής Και το Κυρίως Θέμα»

Ο πρόλογος της ζωής είναι η ύπαρξή μας, το πολύτιμο αυτό δώρο του
δημιουργού μας που λέγεται ζωή. Μέσα σε αυτήν ο κάθε ένας από εμάς αντιλαμβάνεται, δημιουργεί και βιώνει τη δική του πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα δομημένη από τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις τα λόγια και τις πράξεις του. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα μοναδικό και ξεχωριστό ον, ανεξάρτητα από φυλετικές, θρησκευτικές και κοινωνικοταξικές
διαφορές, αξίζει και μπορεί να βιώνει στη ζωή του την ευτυχία, την
ευημερία και την ευεξία. Είναι υπεύθυνος για τη δική του
πραγματικότητα, ενώ παράλληλα συνδημιουργεί στις πραγματικότητες
των άλλων. Το κυρίως θέμα είναι ο στόχος του για μία ζωή ευτυχισμένη, με ευημερία και ευεξία. Πασχίζει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση.

«Ευτυχία – Ευημερία – Ευεξία»

* Ευτυχία είναι όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην
ψυχική ικανοποίηση του ανθρώπου, η οποία προέρχεται από την
εκπλήρωση των επιθυμιών και των στόχων του.

* Ευημερία είναι όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην
άνετη διαβίωση ή τη βελτίωση των συνθηκών στη ζωή του, όπως
κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες.

* Ευεξία είναι όλοι εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην καλή
ψυχική και σωματική του κατάσταση.

Ο κάθε ένας από εμάς αναζητά υγεία, ειρήνη, γνώση, ευημερία, ευεξία, αρμονία και πάνω από όλα μία ευτυχισμένη και ευλογημένη
ζωή. Πασχίζει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο της ζωής του, κάθε
στιγμή και σε κάθε περίσταση.

* Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτές τις καταστάσεις;
* Ποια είναι η πραγματικότητά μας και πώς μπορούμε να τη
δημιουργήσουμε;

«Κβαντική Φυσική – Ιατρική Επιστήμη – Πνευματικότητα»

Σύμφωνα με την Κβαντική Φυσική, αν μελετήσουμε την ύλη σε υποατομικό επίπεδο, θα δούμε πως κάτι πέρα από αυτήν υπάρχει. Ο Albert Einstein είπε: «Ένα ανθρώπινο ον είναι μέρος ενός συνόλου που αποκαλούμε σύμπαν και είναι οριοθετημένο στο χρόνο και το
χώρο. Βιώνει τον εαυτό του, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του σαν κάτι διαχωρισμένο από το υπόλοιπο σύμπαν, ένα είδος οπτικής
απάτης της συνειδητότητάς του».

* Ποια είναι όμως πραγματικά η αλήθεια;
* Τι πραγματικά υπάρχει πέρα από την ύλη;

Σύμφωνα με την Ιατρική Επιστήμη, η ανθρώπινη οντότητα είναι ένα
ενεργειακό όν το οποίο μπορεί και αυξομειώνει τα επίπεδα της
ενέργειας και της ζωτικότητάς του, επίσης έχει αποδειχθεί πως κάτι
δικό μας φαίνεται να υπάρχει ακόμα και μετά το θάνατο.

* Με ποιους τρόπους μπορούμε να επηρεάσουμε την ενέργειά και
τη ζωτικότητά μας;
* Τι πραγματικά συμβαίνει μετά το θάνατό μας;

Σύμφωνα με την Πνευματικότητα, είμαστε κάτι περισσότερο από ύλη,
κάτι περισσότερο από ένα σώμα. Ένα είδος συνείδησης επι της ύλης,
το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία μυήσεως των συναισθημάτων, των
πόθων και των επιθυμιών της. Μία συνείδηση που ταξιδεύει από ζωή
σε ζωή και επιζεί του θανάτου της ύλης.

* Ποιο το νόημα και ο σκοπός σε αυτή τη ζωή;