Παρεμβάσεις σε Θέματα Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας
Τάτσης Ιωάννης Δ.
Bookstars Εκδόσεις - Free Publishing


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το ενδιαφέρον μου για τα θέματα της εκπαίδευσης δεν προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι υπηρετώ στη δημόσια εκπαίδευση για περισσότερα από 20 χρόνια. Οι διαρκείς αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά σε ζητήματα αξιολόγησης, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών και των μαθητών στα σχολεία. Για το λόγο αυτό η παρέμβαση όσων εργαζόμαστε μέσα στις τάξεις είναι πολλές φορές αναγκαία ώστε να αποφεύγονται κακοτοπιές και να διανοίγονται δρόμοι επίλυσης ζητημάτων που καθημερινά προκύπτουν στην πολυδιάστατη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Το παρόν βιβλίο περιέχει παρεμβάσεις που έγιναν κυρίως μέσω ιστοσελίδων εκπαιδευτικών θεμάτων. Χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, το καθένα από τα οποία φιλοξενεί άρθρα για την αξιολόγηση, την οργάνωση και τη διοίκηση στην εκπαίδευση αντίστοιχα.
Το μεγαλύτερο μέρος των κειμένων διατηρήθηκε στη μορφή που είχε κατά την πρώτη δημοσίευσή του. Στον τίτλο κάθε άρθρου/παρέμβασης υπάρχει ένας αριθμός που παραπέμπει σε μία υποσημείωση. Οι υποσημειώσεις αυτές, μαζί με μερικές ακόμη, παρατίθενται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου και περιέχουν διευκρινίσεις που κρίθηκαν απαραίτητες για την πληρέστερη κατανόηση των κειμένων, τα οποία θα διαβαστούν με μία χρονική απόσταση από τη στιγμή που γράφτηκαν.

Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-Προβλήματα και προβληματισμοί γύρω από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση
-Δέκα επισημάνσεις και ερωτήματα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
-Παρατηρήσεις για την διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών σχολείων
-Υπερβολικό το κόστος της αξιολόγησης στην εκπαίδευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-Προβλήματα και αδικίες στη μοριοδότηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών
-Συνταξιοδοτήσεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών
-Πρώτα οι συνταξιοδοτήσεις και έπειτα οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών
-Πότε οι εκπαιδευτικοί «πλεονάζουν εξολοκλήρου»;
-Οργανικά ή λειτουργικά τα κενά Θεολόγων στο Αιγαίο;
-Αποσπάσεις με κίνητρα αντί για υποχρεωτικές μεταθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-Δέκα ερωτήματα για το πλαίσιο επιλογής Διευθυντών από το Σύλλογο διδασκόντων
-Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης: Που χρειάζονται διευκρινίσεις
-Αποκλεισμός εκπαιδευτικών πολλών ειδικοτήτων από τη δυνατότητα επιλογής σε -θέση Διευθυντή μικρών σχολείων;
-Σημειώσεις τέλους