Σενάρια Διδασκαλίας στο Μάθημα της Γλώσσας με την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών
Κιούση Ελένη
Bookstars Εκδόσεις - Free Publishing


1.1 Τίτλος: «Ταξίδι στο Μουσείο»

(Προτεινόμενη) Τάξη Β΄Δημοτικού

Διδακτική/θεματική ενότητα
Σχολικό εγχειρίδιο «Γλώσσα Β΄ Δημοτικού», ενότητα 13: Μες στο μουσείο.

Διαθεματικό
Ναι

Εφαρμογή στην τάξη
Το συγκεκριμένο σενάριο είναι πρόταση διδασκαλίας.

Το σενάριο αντλεί
Το σενάριο είναι πρωτότυπο στη σύλληψη.

Χρονική διάρκεια
10 διδακτικές ώρες με διακοπές.

Χώρος
Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, σχολική βιβλιοθήκη. Εκτός σχολείου: επισκέψεις σε μουσεία.

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή
Για την εφαρμογή του σεναρίου απαιτείται μια στοιχειώδης εξοικείωση των μαθητών με τον Η/Υ. Είναι σημαντικό να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις πάνω στη χρήση των Η/Υ, όπως η χρήση του πληκτρολογίου, ποντικιού, της εντολής «σύρε και άφησε» και διαχείρισης αρχείων. Η βασικότερη δεξιότητα όμως που πρέπει να έχουν τα παιδιά είναι η εξοικείωση με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης. Συγκεκριμένα, να χρησιμοποιούν το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου, το πρόγραμμα παρουσίασης και κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (Firefox, google chrome), ως μέσο πρακτικής γραμματισμού. Ο/η εκπαιδευτικός που θα το εφαρμόσει χρειάζεται να έχει βασικές γνώσεις στη χρήση του κειμενογράφου και του διαδικτύου, να έχει επισκεφτεί τις ιστοσελίδες που προτείνονται έτσι ώστε να έχει έρθει σε μια πρώτη επαφή με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, με σκοπό την άμεση παροχή βοήθειας σε τυχόν προβλήματα που προκύψουν. Ο ρόλος του είναι του συντονιστή-διευκολυντή της ομάδας-τάξης, η παροχή κλίματος ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία που απαιτείται από την πλευρά του/της.
Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή απαιτείται η ύπαρξη ενός βιντεοπροβολέα στην αίθουσα διδασκαλίας με ανάλογο αριθμό Η/Υ, με τις ομάδες που θα δημιουργηθούν ή ένα εργαστήριο πληροφορικής και μια αίθουσα βιβλιοθήκης. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και φορητοί Η/Υ σε κάθε ομάδα για τις δραστηριότητες ή ένας διαδραστικός πίνακας, για να μπορούν να δίνονται οδηγίες από τον/την εκπαιδευτικό, τις οποίες θα βλέπουν όλοι ή για να παρουσιάζονται οι δουλειές τους στην ολομέλεια.

1.1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το συγκεκριμένο σενάριο φιλοδοξεί, μέσα από μια πραγματική ή εικονική περιήγηση σε διάφορα μουσεία και την επίλυση των δραστηριοτήτων, να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με τα είδη των μουσείων, να τους καταστήσει ικανούς να τα κατηγοριοποιήσουν (λαογραφικό, αρχαιολογικό, πολεμικό, θεατρικό, εθνική πινακοθήκη) και να αφυπνίσει την πολιτιστική και ιστορική τους συνείδηση. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού στηρίζεται στην άντληση πληροφοριών μέσα από διαδικτυακές πηγές, στη διερεύνηση και ετοιμολογία λέξεων μέσα από το διαδικτυακό λεξικό της ελληνικής γλώσσας, στη δημιουργία αναφορικών κειμένων και μάλιστα περιγραφικών, στη σύνθεση και άντληση πληροφοριών από λεζάντες, στην αναγνώριση των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους (έλλειψη ρημάτων και αντωνυμιών, συντομία λέξεων, παράθεση της ονομασίας του περιγραφόμενου αντικειμένου. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με πρακτικές που αφορούν τους νέους γραμματισμούς και τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων. Απώτερος στόχος του σεναρίου είναι η καλλιέργεια μουσειακής εκπαίδευσης στους μικρούς μαθητές, καθώς τα μουσεία αποτελούν χώρους συνάντησης, διαλόγου και επικοινωνίας διαφόρων και διαφορετικών κοινωνιών και πολιτισμικών κόσμων. Αφορμή του σεναρίου είναι η 13η ενότητα του σχολικού βιβλίου της γλώσσας με τίτλο «Μες στο μουσείο», αλλά και η συζήτηση και πραγματοποίηση επίσκεψης σε κάποιο μουσείο με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, στις 18 Μαΐου. Οι δραστηριότητες που προτείνονται, αποτελούν επέκταση των δραστηριοτήτων του σχολικού εγχειριδίου και μπορούν να λάβουν χώρα στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης, της Μουσικής, των Εικαστικών αλλά και του γλωσσικού μαθήματος εφόσον μέσα από αυτές επιτυγχάνονται οι γλωσσικοί στόχοι, όπως ορίζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη τάξη.