Σύνθετα Προβλήματα Φυσικής
Τσιλιβίγκος Νεκτάριος
Bookstars Εκδόσεις - Free Publishing


Το παρόν βιβλίο περιέχει μία συλλογή προβλημάτων Φυσικής που σχετίζονται με την ύλη που διδάσκεται στην Α Λυκείου. Τα περισσότερα από αυτά απαιτούν σύνθετο χειρισμό των εννοιών της Φυσικής και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιαίτερες μαθηματικές τεχνικές.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιέχει τις εκφωνήσεις των προβλημάτων. Κάθε πρόβλημα συνοδεύεται με τις κατάλληλες υποδείξεις που αναδεικνύουν κρυφά και δύσκολα σημεία στην ατιμετώπισή του. Το δεύτερο μέρος περιέχει τις αναλυτικές τους λύσεις.

Το βιβλίο απευθνεται σε μαθητές που θέλουν να αντιμετωπίσουν κάτι το ξεχωριστό και πιο δύσκολο από την τυπική σχολική ύλη. Φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό του σε πιθανή προετοιμασία για διαγωνισμούς Φυσικής.

Κάθε παρατήρηση ή υπόδειξη για το περιεχόμενο του θα γίνει δεκτή με ιδιαίτερη χαρά.