Περιγραφή

Εύχρηστο συρραπτικό με ενσωματωμένο αποσυρραπτικό. Επάνω μέρος και βάση:πλαστικό, μεταλλικά μηχανικά μέρη. Συρράπτει: 1mm/10φ των 80g/m2 χαρτί το μέγιστο. Για σύρματα:Νο 10. Βάθος εισαγωγής: 50mm.

Σχόλια


https://google-analytics.com/ga.js