Περιγραφή

Με σύστημα ασφαλείας για να μένει σταθερή η γωνία

Σχόλια