Περιγραφή

Το ιδανικό ημερολόγιο για τον τοίχο. Περιλαμβάνει αργίες και κουτάκια για σημειώσεις.

Σχόλια