Περιγραφή

Συμβατό με:
iP2850 / ip2855 / MG2450 / MG2455 / MG2550 / MG2555 / MG2950 / MG2950S / MG2955 / MX495
MG3050 / MG3051 / MG3052 / MG3053
TS205 / TS305 / TS3150 / TS3151

Σχόλια