Επικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών

Συγγραφέας
Πανέτσος Σπύρος Λ.
Εκδόσεις
Τζιόλα

Περιέχει: Επικοινωνίες δεδομένων - Μορφές και Μέσα μετάδοσης, Επικοινωνίες δεδομένων - Συστήματα μετάδοσης, Τοπικά δίκτυα, Δίκτυα ευρείας περιοχής, Ασύρματα Δίκτυα, Δίκτυα Χ25- frame Relay - ATM, Τεχνολογίες πρόσβασης υψηλών ταχυτήτων, Διαδίκτυο - Πρωτόκολλο tcp/ ip, Ασφάλεια Δικτύων

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄λυκείου

Συγγραφέας
Σταυρόπουλος Σταύρος
Εκδόσεις
Σαββάλας

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την καινούργια ύλη του νέου προγράμματος σπουδών 2019-2020 για το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" της Γ’ Λυκείου. Είναι χωρισμένο σε ανεξάρτητα κεφάλαια τα οποία περιέχουν ερωτήσεις με υποδειγματικές απαντήσεις καθώς και θέματα προς επίλυση των οποίων οι λύσεις δίνονται στο τέλος του βιβλίου. Η θεωρία της νέας ύλης δίνεται αναλυτικά με ερωτήσεις -απαντήσεις. Επιπλέον, στο τέλος του βιβλίου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι εκφωνήσεις και οι λύσεις του Παραρτήματος Α "Οδηγίες Μελέτης Μαθητή".

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄λυκείου

Συγγραφέας
Νικολαΐδης Δημήτρης
Εκδόσεις
Πουκαμισάς

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την εξεταστέα ύλη του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, όπως αυτή έχει καθοριστεί από το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το έτος 2019-2020. Tο βιβλίο περιέχει: - Πλήρη θεωρία με επισημάνσεις και παρατηρήσεις σε βασικά σημεία - Βασικές τεχνικές ανάπτυξης αλγορίθμων - Λυμένες ασκήσεις και προβλήματα - Ερωτήσεις αξιολόγησης (πολλαπλής επιλογής, τύπου "Σωστό-Λάθος", αντιστοίχισης, συμπλήρωσης) - Ασκήσεις και προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας για λύση - Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων - Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ Επίσης, το βιβλίο περιλαμβάνει: - Κριτήρια αξιολόγησης - Απαντήσεις και λύσεις

Ψηφιακή σχεδίαση με τις γλώσσες VHDL & Verilog

Συγγραφέας
Πογαρίδης Δημήτρης
Εκδόσεις
Δίσιγμα

Το παρόν σύγγραμμα εμπεριέχει ύλη που καλύπτει πλήρως τις διαδικασίες σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων με εκτενή αναφορά στις πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στην υλοποίησή τους με τη χρήση κλασικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Γίνεται αναφορά στις γλώσσες σχεδίασης VHDL και Verilog και παρατίθεται σωρεία παραδειγμάτων σχεδίασης καθώς και τα προγράμματα υλοποίησης, και στις δύο γλώσσες, του συνόλου των κυκλωμάτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες σχεδίασης. Για την αυτοαξιολόγηση των φοιτητών στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήματα των οποίων οι απαντήσεις παρατίθενται σε ειδικό κεφάλαιο. Εμπεριέχεται, επίσης, γλωσσάρι με την ερμηνεία των όρων που συναντιούνται μέσα στο σύγγραμμα. Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί αποτέλεσμα τριακονταετούς συσσωρευμένης γνώσης και διδακτικής εμπειρίας του συγγραφέα στα ψηφιακά συστήματα και αποτελεί σημαντικό βοήθημα τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους μηχανικούς, που ασχολούνται με τα ψηφιακά συστήματα.

Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών με την Python

Συγγραφέας
Πανέτσος Σπύρος Λ.
Εκδόσεις
Τζιόλα

Περιέχει: Τεχνικές προγραμματισμού, εισαγωγικές έννοιες στην python, είσοδος, έξοδος, δομές ελέγχου ροής προγράμματος- (επιλογής), επανάληψη, συναρτήσεις, βιβλιοθήκες, εξαιρέσεις, συμβολοσειρές, λίστες πλειάδες, λέξεις, σύνολα, αρχεία (files), αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, γραφική διεπαφή, ειδικά θέματα, βιβλιογραφία.

Η αποκάλυψη της Ατλαντίδας

Συγγραφέας
Καραμπάσης Νίκος
Εκδόσεις
Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη

Για πρώτη φορά στη γνωστή ιστορία της ανθρωπότητας, η θρυλική και μυθική Ατλαντίδα αναδύεται μέσα από την αχλύ του αιώνιου μυστηρίου της. Ανασηκώνεται το βαρύ πέπλο της λήθης για να μπορέσουμε να ρίξουμε "μια ματιά" στα μεγάλα μυστικά της. Σε έναν εκπληκτικό πολιτισμό που άνθισε πριν από 20.000 χρόνια και τελικά "χάθηκε". Μέσα από την ιστορία του Φίλτωνα -ενός σπουδαίου επιστήμονα της εποχής εκείνης- και της Νηρίας, της συντρόφου του και ιέρειας στον "Ναό της Αλήθειας". Ένα τραγικά σύγχρονο βιβλίο που φωτίζοντας το παρελθόν μας βοηθάει να κατανοήσουμε το παρόν και "να δούμε" το μέλλον. Το "κλειδί" που ψάχναμε.

Εισαγωγή στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων εκπαιδευτικής έρευνας

Συγγραφέας
Σαργιώτη Αικατερίνη
Εκδόσεις
Πεδίο

Η επεξεργασία και ανάλυση του εµπειρικού υλικού ενός ερευνητικού εγχειρήµατος αποτελεί µια από τις κρισιµότερες ενότητες των ερευνητικών σχεδίων που εκπονούνται από ερευνητές των Επιστηµών της Αγωγής. Στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πλέον αρκετά σχετικά εγχειρίδια, ορισµένα από τα οποία µπορούν να βοηθήσουν αποτελεσµατικά αρχάριους αλλά και έµπειρους ερευνητές στη διαχείριση των δεδοµένων. Οι περισσότερες προτάσεις όµως αξιοποιούν εµπορικές εφαρµογές. Στο συγκεκριµένο βιβλίο οι συγγραφείς στοχεύουν στην εξοικείωση, κυρίως των νέων ερευνητών, µε την R και το RStudio, προτάσεις ανοικτής πρόσβασης για τις οποίες διαφαίνεται η προοπτική καθιέρωσής τους στον χώρο της ανάλυσης δεδοµένων. Η έµφαση δίνεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν στη βασική ανάλυση των δεδοµένων, χωρίς να απαιτείται µια (πλήρης) µαθηµατική υποδοµή.

Το βιβλίο της PYTHON

Συγγραφέας
Τσιπλίδης Κωνσταντίνος
Εκδόσεις
Κριτική

Το "Βιβλίο της Python" είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο αναφοράς της γλώσσας για την εκμάθησή της. Ξεκινάει από τα πιο βασικά και απολύτως απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να μάθει κάποιος που ασχολείται για πρώτη φορά με τον προγραμματισμό και προχωράει σε βάθος, σε κάθε πτυχή της γλώσσας, και σε πιο σύνθετες προγραμματιστικές τεχνικές που θα καλύψουν ακόμα και τους πιο προχωρημένους και απαιτητικούς αναγνώστες.

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄λυκείου Γ΄τεύχος

Συγγραφέας
Καραμπής Κωνσταντίνος
Εκδόσεις
Σαββάλας

Η ύλη την οποία καλύπτει το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις ενότητες: - Ανάλυση Προβλήματος - Σπουδαιότητα Αλγορίθμων - Πολλαπλή Επιλογή - Εκσφαλμάτωση Προγράμματος - Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων - Άλλες Δομές Δεδομένων - Σύγχρονα Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα. Η διάρθρωση των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του τεύχους αυτού έγινε με κεντρικό άξονα τη νέα εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αναλυτικότερα, στο τεύχος περιλαμβάνονται: - Διεξοδική ανάπτυξη της θεωρίας - Πλήρης μεθοδολογία με αναλυτικά παραδείγματα και θέματα προς απάντηση - Όλα τα θέματα των Πανελλαδικών και Επαναληπτικών Εξετάσεων στα Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια - Κριτήριο αξιολόγησης - των θεμάτων και του κριτηρίου αξιολόγησης του βιβλίου.

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄λυκείου

Συγγραφέας
Τσιωτάκης Παναγιώτης Α.
Εκδόσεις
Σαββάλας

Το βιβλίο αυτό περιέχει υλικό -θεωρία και ασκήσεις- σχετικό με τη νέα ύλη του μαθήματος "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" της Γ’ Λυκείου. Έχει οργανωθεί σε ανεξάρτητα κεφάλαια, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί σε αντιστοιχία με τα τεύχη Α’ και Β’ και να συνδυαστεί με τις επίσημες οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος. Περιέχει πλούσιο υλικό σχετικά με το νέο συμπληρωματικό βιβλίο μαθητή καθώς και τις λύσεις των δραστηριοτήτων και των ασκήσεών του. Η οργάνωση του υλικού είναι όμοια με εκείνη στα τεύχη Α’ και Β’, με ερωτήσεις κατανόησης, λυμένες ασκήσεις με εκτενή μεθοδολογία και προτεινόμενες ασκήσεις για λύση. Επιπλέον, παρατίθενται ευρύτερες αναφορές σχετικά με την Επιστήμη της Πληροφορικής, οι οποίες συνδέονται με τα άλλα δύο τεύχη του βιβλίου, επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό και στον μαθητή να εμβαθύνουν στην ύλη του μαθήματος στο απαιτητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται στο Νέο Λύκειο.

Συστήματα βάσεων δεδομένων

Συγγραφέας
Γκλαβά Μαρία
Εκδόσεις
Δίσιγμα

Το βιβλίο "Συστήματα Βάσεων Δεδομένων" παρουσιάζει όσο γίνεται πιο απλά τις βασικές έννοιες της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης μίας σχεσιακής βάσης δεδομένων έναντι της χρήσης απλών αρχείων ή λογιστικών φύλλων. Βασικός σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης το θεωρητικό μέρος της σχεδίασης μίας σωστής σχεσιακής βάσης δεδομένων και πώς να εφαρμόσει πρακτικά τις έννοιες που έχει μάθει. Όλο το θεωρητικό μέρος συνοδεύεται από ειδικές ενότητες Πρακτικής Εξάσκησης, στις οποίες παρουσιάζεται πρακτικά η θεωρία ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να την εμπεδώσει. Ενώ το θεωρητικό μέρος μιλάει γενικά για τις αρχές σχεδίασης βάσεων δεδομένων χωρίς να βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο DBMS, το πρακτικό μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται σε τρία δημοφιλή συστήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων: τη Microsoft Access, τον Microsoft SQL Server και την MySQL. Με αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης θα μπορεί να εξασκηθεί και να επικεντρωθεί στο DBMS που τον ενδ...

Δυνατότητες και εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού

Συγγραφέας
Σαπαλίδης Κωνσταντίνος
Εκδόσεις
Δίσιγμα

Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP / IP για να εξυπηρετήσουν δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Θεωρείται το δίκτυο των δικτύων και αποτελείται από εκατομμύρια ιδιωτικά, δημόσια, πανεπιστημιακά, εμπορικά, και κυβερνητικά δίκτυα, που συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών και οπτικών τεχνολογιών δικτύωσης. Σήμερα αποτελεί το κατεξοχήν μέσο αναζήτησης δεδομένων, πληροφοριών και ειδήσεων, είναι πηγή γνώσης και ταυτόχρονα μέσο επικοινωνίας. Αυτός είναι και ο λόγος που η αποδοτικότερη χρήση του, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη δουλειά και την διασκέδασή μας. Στο βιβλίο αυτό περιγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο όσα χρειάζεται να ξέρετε για: - Τα δίκτυα και τους τρόπους σύνδεσης στο Internet - Την χρήση και την ρύθμιση των οικιακών δρομολογητών (modem- router) και την ασύρματη πρόσβαση στο Internet - Την τηλεφωνία μέσω Wi-Fi δικτύου και τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Internet (Skype, Viber, ...

Μέθοδοι έρευνας για τις επιχειρήσεις

Συγγραφέας
Schindler Pamela S.
Εκδόσεις
Κριτική

Ένα σύγχρονο βιβλίο ερευνητικής μεθοδολογίας που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως, προσαρμοσμένο στον τρόπο με τον οποίο φοιτητές και διδάσκοντες χρησιμοποιούν το υλικό των εγχειριδίων, αλλά και στις σημαντικές αλλαγές στον κλάδο της έρευνας. Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται μαθησιακοί στόχοι και περιλήψεις, πολυχρηστικά ερωτήματα προς συζήτηση, πολύπλευρα παραρτήματα, καθώς και χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

Μεθοδολογία της έρευνας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών

Συγγραφέας
Δερμάτης Ζαχαρίας
Εκδόσεις
Τζιόλα

Περιέχει: Εισαγωγή στην έρευνα, Θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, Το ερευνητικό πρόβλημα, Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων, Πληθυσμός - Δείγμα έρευνας, Ερευνητικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, Τεχνικές παρουσίασης ακαδημαϊκών εργασιών, Μεθοδολογία εισαγωγής παραπομπών - βιβλιογραφικών αναφορών, Βιβλιογραφία, Γλωσσάρι, Ευρετήριο

Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress 5.x

Συγγραφέας
Γασπαράκης Βίκτωρ
Εκδόσεις
Εκδόσεις Φυλάτος

Στο βιβλίο αυτό θα μάθετε βασικές έννοιες όσο αφορά τη διαχείριση της δημοφιλούς πλατφόρμας ανάπτυξης ιστοσελίδων wordpress. Έχει χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα 5.1 αλλά τα βασικά σημεία ισχύουν και για την τρέχουσα έκδοση. Στο βιβλίο θα βρείτε μια ευρεία ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το wordpress και πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε πολλές δυνατότητές του αλλά και την ανάπτυξή του μέσω προσθέτων. Σε αρκετά σημεία θα βρείτε σύντομες και σαφείς επεξηγήσεις για να αρχίσετε να εργάζεστε με πρακτικά παραδείγματα. Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο Κάθε κεφάλαιο περιέχει μια σειρά οδηγιών χρησιμοποιώντας εικόνες (screenshots) ως οπτικό βοήθημα σε σημαντικές εργασίες και λειτουργίες. Περιστασιακά θα συναντάτε συμβουλές για το πώς να δουλεύετε πιο αποδοτικά και εικόνες που επεξηγούν τις διάφορες τεχνικές αλλά και συμβουλές για το τι πρέπει να αποφύγετε. Για την ανάγνωση του βιβλίου πέρα από τις βασικές γνώσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση των Η/Υ θα χρειαστ...

Τεχνολογία πολυμέσων

Συγγραφέας
Δήμου Βικτωρία
Εκδόσεις
Τζιόλα

Περιέχει: Κεφάλαιο 1: Τεχνολογία Πολυμέσων, Κεφάλαιο 2: Ζητήματα Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Κεφάλαιο 3: Πεδία Αλληλεπιδραστικών Εφαρμογών, Κεφάλαιο 4: Εφαρμογές Πολυμέσων και η Θεωρία τους, Κεφάλαιο 5: Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πολυμεσικών Εφαρμογών, Κεφάλαιο 6: Εφαρμογές Συνεργατικής Δημιουργίας, Κεφάλαιο 7: Ερωτήσεις- Ασκήσεις, Κεφάλαιο 8: Συμπληρωματικά Θέματα.

Μίμησις πληροφορική

Συγγραφέας
Βενέρης Γιάννης
Εκδόσεις
Τζιόλα

Περιέχει: Εισαγωγή, Ιστορία - Έννοιες, Σκέπτεσθαι, Αφηρημένες μηχανές - Ειδή υπολογισμού - Υλοποιήσεις, Λειτουργικά συστήματα - Δίκτυα - Διαδίκτυα - hack, Προγραμματίζειν

Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την οικονομία

Συγγραφέας
Lewis Philip
Εκδόσεις
Δίσιγμα

Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα της πιο πρόσφατης και πλήρως επικαιροποιημένης, 7ης έκδοσης του βιβλίου "Research Methods for Business Students". Πρωτοποριακό και κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα του, το βιβλίο αυτό αποτελεί το κύριο διδακτικό βοήθημα του μαθήματος "Μεθοδολογία Έρευνας" σε εκατοντάδες πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Καθοδηγεί με επιτυχία εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές - ερευνητές όλων των βαθμίδων στο σχεδιασμό και υλοποίηση των ερευνητικών τους προτάσεων, έργων και διατριβών. Ταυτόχρονα το βιβλίο αποτελεί ένα πρώτης τάξεως βοήθημα μεθόδων έρευνας για επαγγελματίες, εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας, που αναλαμβάνουν ερευνητικά έργα για λογαριασμό των οργανισμών και επιχειρήσεών τους. Αν είστε προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής ή μη-ακαδημαϊκός ερευνητής και θέλετε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: - Πως να επιλέξω το ερευνητικό μου αντικείμενο; - Τι είναι οι ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις; - Ποιες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δ...

Ελληνικό PowerPoint 2016

Συγγραφέας
Γκλαβά Μαρία
Εκδόσεις
Δίσιγμα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα φιλικό, οπτικό οδηγό που θα σας βοηθήσει να μάθετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή PowerPoint του ελληνικού Microsoft Office 2016. Τα κείμενα συνοδεύονται από πλήθος εικόνων που δείχνουν στους χρήστες οπτικά τις σχετικές διαδικασίες ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν και να τις κατανοήσουν εύκολα. Το βιβλίο στοχεύει στον αρχάριο και μέτριο χρήστη υπολογιστών, ή σε χρήστες προηγούμενων εκδόσεων που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στις νέες λειτουργίες του PowerPoint 2016. Ωστόσο, περιλαμβάνει συμβουλές και τεχνικές που θα βρουν χρήσιμες ακόμα και οι πιο προχωρημένοι χρήστες. Αν είστε καθηγητές ή σπουδαστές, το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει στην εργασία σας γιατί επιπλέον σας παρέχει ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου που συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες στο δικτυακό τόπο του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο σας χρειάζεται γιατί: - σας δείχνει πώς να εργάζεστε αποτελεσματικά με το Microsoft PowerPoint 2016 - σας παρουσιάζει με φιλικό τρόπο τις ιδιαιτερότ...

Ελληνικά Windows 10

Συγγραφέας
Γκλαβά Μαρία
Εκδόσεις
Δίσιγμα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα φιλικό, οπτικό οδηγό που θα σας βοηθήσει να μάθετε να χρησιμοποιείτε τα ελληνικά Microsoft Windows 10. Τα κείμενα συνοδεύονται από πλήθος εικόνων που δείχνουν στους χρήστες οπτικά τις σχετικές διαδικασίες ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν και να τις κατανοήσουν εύκολα. Το βιβλίο στοχεύει στον αρχάριο και μέτριο χρήστη υπολογιστών, ή σε χρήστες προηγούμενων εκδόσεων των Windows που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε αυτή τη νέα έκδοση των Windows. Ωστόσο, περιλαμβάνει συμβουλές και τεχνικές που θα βρουν χρήσιμες ακόμα και οι πιο προχωρημένοι χρήστες. Αν είστε καθηγητές ή σπουδαστές, το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει στην εργασία σας γιατί επιπλέον σας παρέχει ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου που συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες στο δικτυακό τόπο του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο σας χρειάζεται γιατί: - σας δείχνει πώς να εργάζεστε αποτελεσματικά με τα ελληνικά Windows 10 - σας παρουσιάζει με φιλικό τρόπο τις ιδιαιτερότητες αυτού του λειτουργικού σ...