Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας Το Επος Της Μικράς Ασίας

Συγγραφέας
Αγγελομάτης Χρήστος
Εκδόσεις
Εστία

Βιβλίο-σταθμός στη βιβλιογραφία γύρω από τη μικρασιατική εκστρατεία, το Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας παρουσιάζει με τρόπο λιτό, και γι' αυτό συνταρακτικό, τα γεγονότα και τα πρόσωπα της πρόσφατης ιστορίας μας. Μέσα από τη συγκέντρωση και τη σύνθεση μεγάλου αριθμού τεκμηρίων, επισήμων και ιδιωτικών, το βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Χρήστου Αγγελομάτη ανασυνθέτει το δραματικό σκηνικό των γεγονότων τα οποία οδήγησαν στη δημιουργία της σημερινής Ελλάδας.

Η Μεγάλη Ιδέα

Συγγραφέας
Κρεμμυδάς Βασίλης
Εκδόσεις
Τυπωθήτω

Περιέχονται τα κείμενα: - Πρόλογος - Η πατρότητα του όρου - Η αγόρευση του Ιωάννη Κωλέτη - Πριν και μετά την αγόρευση - Ο Κριμαϊκός πόλεμος (1853-1856) - Πολιτικοί συσχετισμοί και κυβερνητική αστάθεια - Νέες πραγματικότητες - Η νέα γενιά ανθρώπων - Η εμφάνιση της συστηματικής Ιστοριογραφίας - Η εμφάνιση του αντισλαβισμού και η ορθόδοξη Εκκλησία - Η δεύτερη φάση της ανάπτυξης της εμπορικής ναυτιλίας, οι "απαρχές της εκβιομηχάνισης", τα πρώτα δημόσια έργα Στο τέλος της δεκαετίας, μια αδύνατη σχέση: Το Risorgimento και η Μεγάλη Ιδέα - Η "άλλη" Μεγάλη Ιδέα: τα όρια - Τα νέα προβλήματα - Ο ρόλος του Πανεπιστημίου - Η προσπάθεια για την εθνικοποίηση της Μεγάλης Ιδέας - Η μετακομιδή των οστών του Γρηγορίου Ε' - Οι "αντίπαλες" φωνές - Το "Βουλγαρικόν ζήτημα" και η Εξαρχεία - Ο "γκραικοτουρκισμός" - Η ληξιαρχική πράξη θανάτου: Αντί για συμπέρασμα