Περιγραφή

Εκδ.1925
Μετ.Αγιασσού Γωγώ
Κακή Κατάσταση (Κιτρινισμένες Σελίδες)

Σχόλια