Περιγραφή

Εκδ.1921
Μετ.Τρικογλίδης Κώστας
Κακή Κατάσταση (Χαλασμένο Εξώφυλλο-Κιτρινισμένες Σελίδες)

Σχόλια