Περιγραφή

Εκδ.1922
Μετ.Καστρίτη Γ.
Κακή Κατάσταση (Κιτρινισμένα Φύλλα-Αρκετά Παλιό)

Σχόλια