Περιγραφή

Μετ.Μεραναίου Κ.Λ
Καλή Κατάσταση (Κιτρινισμένες Σελίδες)
Βραβείο Νόμπελ 1961

Σχόλια